Täname kõiki noorpaare ja kõiki esitlejaid! KOHTUME JÄRGMINE AASTA SAMAS KOHAS